xDESK - Registrační formulář


Vyplněním registračních údajů budete moci vyzkoušet aplikaci xDESK přímo pod Vaším osobním profilem. Tučně označené položky jsou povinné. Registraci musí potvrdit správce systému, o čemž budete notifikováni emailem. Pak bude možné se do systému přihlásit.Login

Heslo

Heslo - potvrzeníJméno

Příjmení

E-mail

Telefon

Název firmy

Projekt

PoznámkaOdepište kód z obrázku:
Visual CAPTCHA
* Společnost SOVA NET, s r.o. shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, aby společnost SOVA NET,. s r.o., tyto údaje zpracovávala, zejména je shromažďovala, ukládala na nosiče informací, zpřístupňovala, vyhledávala, používala, uchovávala a třídila, s výjimkou zveřejňování, a to za účelem poskytování servisních a dalších služeb, oslovování současných, bývalých nebo potenciálních zákazníků v souvislosti s nabídkami obchodu, výrobků nebo služeb a jinou marketingovou činností. Tento souhlas udělujete podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na období 1 roku ode dne níže uvedeného s tím, že jeho platnost se automaticky prodlužuje na období každého následujícího roku, pokud jej písemně neodvoláte.